logo
Mládež Bystřice
"Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce."
1. Korintským 16:13-14
all

Kdo jsme?

Jsme skupina mladých lidí z Bystřice a okolí se společným cílem, jímž je poznání Ježíše Krista skrze Boží Slovo (Bibli) a praktický život s Ním.
Mimo to se rádi věnujeme sportům (volejbal a fotbal), chodíme po horách, atd.

Kde se scházíme?

Scházíme se vždy u evangelického kostela v Bystřici, převážně v budově Bystřice 107 (také zvaná Kanan).
Případně v budově 105, a přes léto na lavicích před kostelem.

Kdy se scházíme?

Každou sobotu v 18:00.

Kontakt

+420734281107
christian.krutsche@gmail.com